THIẾT BỊ LẠNH

BÀN ĐÔNG Hoshizaki FTW-150LS4

Bàn Đông, Bàn Mát

BÀN ĐÔNG Hoshizaki FTW-150LS4

Mã SP : FTW-150LS4 Liên hệ
Tủ đông 4 cánh 1100 lít berjaya bs 4duf/z

Tủ Đông, Tủ Mát Berjaya

Tủ đông 4 cánh 1100 lít berjaya bs 4duf/z

Mã SP : BS 4DUF/Z 40,500,000đ
Tủ mát 2 cánh 500 lít berjaya bs 2duc/z

Tủ Đông, Tủ Mát Berjaya

Tủ mát 2 cánh 500 lít berjaya bs 2duc/z

Mã SP : BS 2DUC/Z Liên hệ
Tủ mát 4 cánh 1100 lít berjaya bs 4duc/z

Tủ Đông, Tủ Mát Berjaya

Tủ mát 4 cánh 1100 lít berjaya bs 4duc/z

Mã SP : BS 4DUC/Z 33,450,000đ
Tủ mát 6 cánh 1700 lít berjaya bs 6duc/z

Tủ Đông, Tủ Mát Berjaya

Tủ mát 6 cánh 1700 lít berjaya bs 6duc/z

Mã SP : BS 6DUC/Z Liên hệ
Tủ Đông 2 Cánh 500 lít Berjaya BS 2DUF/Z

Tủ Đông, Tủ Mát Berjaya

Tủ Đông 2 Cánh 500 lít Berjaya BS 2DUF/Z

Mã SP : BS 2DUF/Z Liên hệ
Tủ đông 6 cánh 1700 lít berjaya bs 6duc/z

Tủ Đông, Tủ Mát Berjaya

Tủ đông 6 cánh 1700 lít berjaya bs 6duc/z

Mã SP : BS 6DUF/Z Liên hệ
Tủ mát 1 trưng bày cánh kính 450 lít berjaya 1D/DC-SM

tủ trưng bày cánh kính berjaya

Tủ mát 1 trưng bày cánh kính 450 lít berjaya 1D/DC-SM

Mã SP : 1D/DC-SM 2,400,000đ
Tủ mát trưng bày 2 cánh kính 1000 lít berjaya 2D/DC-SM

tủ trưng bày cánh kính berjaya

Tủ mát trưng bày 2 cánh kính 1000 lít berjaya 2D/DC-SM

Mã SP : 2D/DC-SM 34,000,000đ
Tủ mát trưng bày 3 cánh kính 1500 lít berjaya 3D/DC-SM

tủ trưng bày cánh kính berjaya

Tủ mát trưng bày 3 cánh kính 1500 lít berjaya 3D/DC-SM

Mã SP : 3D/DC-SM 39,000,000đ
Bàn Mát 2 cánh 1m2 350 lít BS 2DC4/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn Mát 2 cánh 1m2 350 lít BS 2DC4/Z

Mã SP : BS 2DC4/Z 22,300,000đ
Bàn mát 2 cánh 1m5 380 lít Berjaya BS 2DC5/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 2 cánh 1m5 380 lít Berjaya BS 2DC5/Z

Mã SP : BS 2DC5/Z 24,200,000đ
Bàn mát 2 cánh 1m8 500 lít Berjaya BS 2dc6/z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 2 cánh 1m8 500 lít Berjaya BS 2dc6/z

Mã SP : BS 2DC6/Z 26,700,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m2 280 lít Berjaya BS 2DF4/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m2 280 lít Berjaya BS 2DF4/Z

Mã SP : BS 2DF4/Z 27,800,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m5 325 lít Berjaya BS 2DF5/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m5 325 lít Berjaya BS 2DF5/Z

Mã SP : BS 2DF5/Z 29,300,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m8 500 lít berjaya BS 2DF6/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m8 500 lít berjaya BS 2DF6/Z

Mã SP : BS 2DF6/Z 31,600,000đ
Bàn đông 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DF7/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DF7/Z

Mã SP : BS 2DF7/Z Liên hệ
Bàn mát 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DC7/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DC7/Z

Mã SP : BS 3DC7/Z Liên hệ
Tủ trưng bày bánh sinh nhật kính vuông 1m5 berjaya chính hãng

Tủ Mát Trưng Bày Bánh Kem

Tủ trưng bày bánh sinh nhật kính vuông 1m5 berjaya...

Mã SP : RCS 15SB13-2FB Liên hệ
tủ trưng bày bánh sinh nhật 1m2 berjaya RCS 12SB13-2FB

Tủ Mát Trưng Bày Bánh Kem

tủ trưng bày bánh sinh nhật 1m2 berjaya RCS 12SB13-2FB

Mã SP : RCS 12SB13-2FB Liên hệ