Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng 5 lít dùng điện DF12 - 17

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng 5 lít dùng điện DF12 - 17

Mã SP : DF12 - 17 6,300,000đ
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 8 lít DF 23S2B

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 8 lít DF 23S2B

Mã SP : DF 23S2B Liên hệ
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 10 lít DF23D- 17

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 10 lít DF23D- 17

Mã SP : DF23D-17 9,000,000đ
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện chính hãng Berjaya DF11D-17

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện chính hãng Berjaya...

Mã SP : DF11D-17 8,200,000đ
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện có hộc chứa dầu FSSDF 12D

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện có hộc chứa dầu FSSDF 12D

Mã SP : FSSDF 12D 25,000,000đ
Bếp chiên nhúng đơn 7 lít dùng gas GDF 12

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đơn 7 lít dùng gas GDF 12

Mã SP : GDF 12 16,000,000đ
Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas GDF 11D

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas GDF 11D

Mã SP : GDF 11D 27,000,000đ
Bếp chiên nhúng đơn 6 lít có hộc FSSDF 12

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đơn 6 lít có hộc FSSDF 12

Mã SP : FSSDF 12 10,000,000đ
Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas có hộc chứa dầu FSGDF 11D

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas có hộc chứa dầu...

Mã SP : FSGDF 11D 35,500,000đ