Bếp Âu

Bếp âu 2 họng đốt dùng gas berjaya OB2 - 17

Bếp Âu

Bếp âu 2 họng đốt dùng gas berjaya OB2 - 17

Mã SP : OB2 - 17 Liên hệ
Bếp âu 4 họng đốt dùng gas berjaya OB4-17

Bếp Âu

Bếp âu 4 họng đốt dùng gas berjaya OB4-17

Mã SP : OB4 -17 14,000,000đ
Bếp Âu 4 họng đốt có lò nướng DRO4 - 17

Bếp Âu

Bếp Âu 4 họng đốt có lò nướng DRO4 - 17

Mã SP : DRO4 - 17 34,500,000đ
Bếp âu 6 họng đốt có lò nướng DRO6 - 17

Bếp Âu

Bếp âu 6 họng đốt có lò nướng DRO6 - 17

Mã SP : DRO6 - 17 43,000,000đ