bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông Hoshizaki FTW-180LS4

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông Hoshizaki FTW-180LS4

Mã SP : FTW-180LS4 40,000,000đ
BÀN MÁT HOSHIZAKI 1.2M, MODEL : RTW-120LS4

bàn đông bàn mát hoshizaki

BÀN MÁT HOSHIZAKI 1.2M, MODEL : RTW-120LS4

Mã SP : Model: FTW-180LS4 Liên hệ
Bàn đông Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1m5

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1m5

Mã SP : FT-158MA-S-ML 1m5 38,000,000đ
Bàn đông 2 cánh  Hoshizaki FT-128MA-S-ML 1m2

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S-ML 1m2

Mã SP : FT-128MA-S-ML 31,000,000đ
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-156MA-S 1m5

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-156MA-S 1m5

Mã SP : FT-156MA-S 32,000,000đ
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML 1.2m

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML 1.2m

Mã SP : FT-126MA-S-ML Liên hệ
Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S-ML 1.8m

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S-ML 1.8m

Mã SP : FT-188MA-S-ML 38,500,000đ
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1,5m

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1,5m

Mã SP : FT-158MA-S-ML 30,000,000đ
Bàn đông Hoshizaki FT-188MA-S 1m8

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông Hoshizaki FT-188MA-S 1m8

Mã SP : FT-188MA-S 38,000,000đ
Bàn đông 2 cánh 1.2m Hoshizaki FTW-126LS4

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh 1.2m Hoshizaki FTW-126LS4

Mã SP : FTW-126LS4 33,000,000đ