Bàn Đông, Bàn Mát

BÀN ĐÔNG Hoshizaki FTW-150LS4

Bàn Đông, Bàn Mát

BÀN ĐÔNG Hoshizaki FTW-150LS4

Mã SP : FTW-150LS4 Liên hệ
Bàn Mát 2 cánh 1m2 350 lít BS 2DC4/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn Mát 2 cánh 1m2 350 lít BS 2DC4/Z

Mã SP : BS 2DC4/Z 22,300,000đ
Bàn mát 2 cánh 1m5 380 lít Berjaya BS 2DC5/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 2 cánh 1m5 380 lít Berjaya BS 2DC5/Z

Mã SP : BS 2DC5/Z 24,200,000đ
Bàn mát 2 cánh 1m8 500 lít Berjaya BS 2dc6/z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 2 cánh 1m8 500 lít Berjaya BS 2dc6/z

Mã SP : BS 2DC6/Z 26,700,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m2 280 lít Berjaya BS 2DF4/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m2 280 lít Berjaya BS 2DF4/Z

Mã SP : BS 2DF4/Z 27,800,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m5 325 lít Berjaya BS 2DF5/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m5 325 lít Berjaya BS 2DF5/Z

Mã SP : BS 2DF5/Z 29,300,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m8 500 lít berjaya BS 2DF6/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m8 500 lít berjaya BS 2DF6/Z

Mã SP : BS 2DF6/Z 31,600,000đ
Bàn đông 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DF7/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DF7/Z

Mã SP : BS 2DF7/Z Liên hệ
Bàn mát 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DC7/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DC7/Z

Mã SP : BS 3DC7/Z Liên hệ
Bàn đông Hoshizaki FTW-180LS4

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông Hoshizaki FTW-180LS4

Mã SP : FTW-180LS4 40,000,000đ
BÀN MÁT HOSHIZAKI 1.2M, MODEL : RTW-120LS4

bàn đông bàn mát hoshizaki

BÀN MÁT HOSHIZAKI 1.2M, MODEL : RTW-120LS4

Mã SP : Model: FTW-180LS4 Liên hệ
BÀN ĐÔNG  Hoshizaki FTW-126LS4

Bàn Đông, Bàn Mát

BÀN ĐÔNG Hoshizaki FTW-126LS4

Mã SP : FTW-126LS4 39,000,000đ
BÀN ĐÔNG  Hoshizaki FTW-186LS4

Bàn Đông, Bàn Mát

BÀN ĐÔNG Hoshizaki FTW-186LS4

Mã SP : FTW-186LS4 37,000,000đ
TỦ ĐÔNG  Hoshizaki HF-148MA-S-ML

Bàn Đông, Bàn Mát

TỦ ĐÔNG Hoshizaki HF-148MA-S-ML

Mã SP : HF-148MA-S-ML 54,000,000đ
Bàn đông Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1m5

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1m5

Mã SP : FT-158MA-S-ML 1m5 38,000,000đ
Bàn đông 2 cánh  Hoshizaki FT-128MA-S-ML 1m2

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S-ML 1m2

Mã SP : FT-128MA-S-ML 31,000,000đ
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-156MA-S 1m5

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-156MA-S 1m5

Mã SP : FT-156MA-S 32,000,000đ
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML 1.2m

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML 1.2m

Mã SP : FT-126MA-S-ML Liên hệ
Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S-ML 1.8m

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S-ML 1.8m

Mã SP : FT-188MA-S-ML 38,500,000đ
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1,5m

bàn đông bàn mát hoshizaki

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S-ML 1,5m

Mã SP : FT-158MA-S-ML 30,000,000đ