Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn Mát 2 cánh 1m2 350 lít BS 2DC4/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn Mát 2 cánh 1m2 350 lít BS 2DC4/Z

Mã SP : BS 2DC4/Z 22,300,000đ
Bàn mát 2 cánh 1m5 380 lít Berjaya BS 2DC5/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 2 cánh 1m5 380 lít Berjaya BS 2DC5/Z

Mã SP : BS 2DC5/Z 24,200,000đ
Bàn mát 2 cánh 1m8 500 lít Berjaya BS 2dc6/z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 2 cánh 1m8 500 lít Berjaya BS 2dc6/z

Mã SP : BS 2DC6/Z 26,700,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m2 280 lít Berjaya BS 2DF4/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m2 280 lít Berjaya BS 2DF4/Z

Mã SP : BS 2DF4/Z 27,800,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m5 325 lít Berjaya BS 2DF5/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m5 325 lít Berjaya BS 2DF5/Z

Mã SP : BS 2DF5/Z 29,300,000đ
Bàn đông 2 cánh 1m8 500 lít berjaya BS 2DF6/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 2 cánh 1m8 500 lít berjaya BS 2DF6/Z

Mã SP : BS 2DF6/Z 31,600,000đ
Bàn đông 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DF7/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn đông 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DF7/Z

Mã SP : BS 2DF7/Z Liên hệ
Bàn mát 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DC7/Z

Bàn đông, bàn mát Berjaya

Bàn mát 3 cánh 2m1 575 lít Berjaya BS 3DC7/Z

Mã SP : BS 3DC7/Z Liên hệ