Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng 5 lít dùng điện DF12

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng 5 lít dùng điện DF12

Mã SP : DF12 Liên hệ
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 8 lít DF 23S2B

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 8 lít DF 23S2B

Mã SP : DF 23S2B Liên hệ
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 10 lít DF23D

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 10 lít DF23D

Mã SP : DF23D Liên hệ
Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 6 lít DF11D

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện 6 lít DF11D

Mã SP : DF11D Liên hệ
Bếp chiên nhúng đơn 7 lít dùng gas GDF 12

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đơn 7 lít dùng gas GDF 12

Mã SP : GDF 12 Liên hệ
Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas GDF 11D

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas GDF 11D

Mã SP : GDF 11D Liên hệ
Bếp chiên nhúng đơn 6 lít có hộc FSSDF 12

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đơn 6 lít có hộc FSSDF 12

Mã SP : FSSDF 12 Liên hệ
Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas có hộc chứa dầu FSGDF 11D

Bếp Chiên Nhúng

Bếp chiên nhúng đôi 14 lít dùng gas có hộc chứa dầu...

Mã SP : FSGDF 11D Liên hệ